Διάρκεια έργου: 01/10/2023 – 31/10/2025

Αποτελέσματα έργου

Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου και για όσα έχουν ήδη υλοιποιηθεί.

Μάθηση στα πεδία STEM με όχημα την μαγειρική

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σε αυτό το αποτέλεσμα, παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση στη μάθηση και τη διδασκαλία. Σας παρέχουμε, ως εκπαιδευτή ή οργανισμό, τη γνώση, τη μέθοδο και τους πόρους για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας ενηλίκων με νοητική αναπηρία. Με το “μαθαίνω παρατηρώντας” και το “μαθαίνω κάνοντας” στο επίκεντρο της προσέγγισης, προσφέρουμε τα υλικά και την πληροφόρηση για το πώς μπορείτε να εντάξετε με επιτυχία τη νέα μεθοδολογία στις πρακτικές σας.

Βιβλίο μαγειρικής STEM

Βιβλίο μαγειρικής και εργαλειοθήκη

Είτε είστε εκπαιδευτής ενηλίκων με νοητική αναπηρία, ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο ή και εσείς οι ίδιοι ανήκετε στην ομάδα ανθρώπων με νοητική αναπηρία, στο τέλος του 2024 θα σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο μαγειρικής, ως βοήθημα στη μάθηση γνωστικών αντικειμένων STEM. Το βιβλίο θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες ενηλίκων με νοητική αναπηρία. Μέσω της μαγειρκής και των συνταγών θα παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ευκαιρίες για μάθηση σε πεδία STEM, βελτιώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία.

Δραστηριότητα μάθησης βασισμένη στο παιχνίδι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το βιβλίο μαγειρικής και την εργαλειοθήκη ως βάση, σχεδιάζουμε να παιχνιδοποιήσουμε τις δραστηριότητες, με σκοπό να προκαλούν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή του ατόμου. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πεδία STEM; Γνωρίζετε άτομα με νοητική αναπηρία και θέλετε να τους προσφέρετε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία μάθησης; Το 2025 μπορείτε να δοκιμάσετε τις παιχνιδοποιημένες δραστηριότητες και ασκήσεις συνδυάζοντας τη μαγειρική και τη μάθηση STEM!