TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2023–31. 10. 2025

Rezultati projekta

Tukaj lahko izveste več o načrtovanih rezultatih in tistih, ki smo jih že uresničili.

STEM učenje prek kuhanja

PRISTOP IN METODOLOGIJA

V tem delu predstavljamo nov pristop k učenju in poučevanju. Kot izobraževalci ali organizacija ponujamo znanje, metode in vire za izboljšanje učnega procesa odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Pri pristopu, ki se osredotoča na učenje z opazovanjem in učenje z delom, ponujamo gradiva in informacije o tem, kako novo metodologijo uspešno uporabiti v svoji praksi.

STEM učna kuharska knjiga

KUHARSKA KNJIGA IN UČNO ORODJE

V zadnjih mesecih leta 2024 bomo predstavili učno kuharsko knjigo za učenje STEMpodročij. Če ste izobraževalec, ki dela z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju, ali imate bližnje osebe z motnjami v duševnem razvoju ali pa ste sami odrasla oseba, ki se sooča z oviranostmi, vam bo knjiga gotovo zanimiva in v pomoč. Kuharska knjiga bo posebej razvita in oblikovana za potrebe odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju ter bo ponujala zanimive in za uporabo prijazne priložnosti in informacije za učenje STEM področij ter izboljšala učni proces skozi kuhanje in s pomočjo receptov.

Na igri temelječa učna dejavnost

DEJAVNOST IN VAJE

Na podlagi kuharske knjige in nabora orodij bomo dejavnosti igrificirali, da bodo bolj motivacijske in privlačne za vajo in sodelovanje. Želite izvedeti več o STEM podorčjih? Poznate osebo z motnjami v duševnem razvoju in ji želite ponuditi zanimivo priložnost za učenje? V letu 2025 lahko sami preizkusite igraificirano dejavnost in vaje, ki združujejo kuhanje in učenje na področjih STEM!