Η Επιστήμη της Μαγειρικής

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα για τα αντικείμενα STEM; Θέλεις να υποστηρίξεις την ανεξαρτησία των ατόμων με νοητική αναπηρία;

Το έργο χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης και της παρατήρησης για να υποστηρίξει ενήλικες με νοητική αναπηρία να μάθουν περισσότερα για θέματα STEM. Μέσα από μια καιναισθητική και “μαθαίνω κάνοντας” προσέγγιση στη μάθηση, η μαγειρική βοηθά τη διδασκαλία και μάθηση σχετικά με φαινόμενα, διαδικασίες, μετρήσεις, θρεπτικά συστατικά και άλλες STEM θεματικές.

Σας παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πώς η μαγειρική μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια ενδιαφέρουσα μέθοδος, που δημιουργεί κίνητρα μάθησης, με ένα εύχρηστο βιβλίο μαγειρικής για τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες και δραστηριότητες που βασίζονται στο παιχνίδι. Αυτά προσφέρουν μια ευκαιρία αλληλεπίδρασης στους μαθητευόμενους και στις μαθητευόμενες εμπλέκοντάς τους σε θέματα STEM με όχημα τη μαγειρική. Αναζητήστε περισσότρες πληροφορίες για το έργο, τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητές του σε αυτή την ιστοσελίδα!

Η προσέγγισή μας

Μαγειρική

Η μαγειρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει ανθρώπους και να τους εμπλέξιε σε μια συμμετοχική και ενδιαφέρουσα για αυτούς δραστηριότητα. Υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από την παρατήρηση και την απευθείας πρακτική εφαρμογή.

Εκπαίδευση STEM

Ο όρος STEM χρησιμοποιείται συνήθως για τις θεματικές των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Συνδυάζει την έρευνα, την εξερεύνηση, την εκπαίδευση και την ενημερότητα στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

Η προσέγγισή μας

Μαγειρική

Η μαγειρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει ανθρώπους και να τους εμπλέξιε σε μια συμμετοχική και ενδιαφέρουσα για αυτούς δραστηριότητα. Υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από την παρατήρηση και την απευθείας πρακτική εφαρμογή.

Εκπαίδευση STEM

Ο όρος STEM χρησιμοποιείται συνήθως για τις θεματικές των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Συνδυάζει την έρευνα, την εξερεύνηση, την εκπαίδευση και την ενημερότητα στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

Η ομάδα

Με μια ομάδα πέντε οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές χώρες, το ευρωπαϊκό έργο Science of Cooking (Η Επιστήμη της Μαγειρικής) Erasmus+KA2 project, στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει μια κοινωνική βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Μέσα από το έργο, θέλουμε να εστιάσουμε στην άμεση δραστηριοποίηση του στοχευόμενου κοινού, εμπλέκοντας ενήλικες με νοητική αναπηρία στις δραστηριότητες και δράσεις που θα σχεδιαστούν. Αν εσείς ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε, έχετε / έχει νοητική αναπηρία, μπορείτε να συνεισφέρετε άμεσα στα αποτελέσματα του έργου. Με αυτό τον τρόπο, όλα τα συμπεράσματα και αποτελέσματα θα αναταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθείστε τα Νέα στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυά μας.

Μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα